6973820663 Κύπρου 8, Μοσχάτο qokaj_perikli@hotmail.com